• PLAN DE ACTIUNE AL SCOLII 2013-2020 - REACTUALIZAT 2015
 • PROGRAM DE INSCRIERE LA SCOALA PROFESIONALA
 • Viziune

  Școala promovează învăţământul formativ - vocaţional ce are ca fundament valorificarea aptitudinilor elevilor, prin folosirea unor metode didactice moderne, active, formative şi participative.

 • Misiune

  Misiunea şcolii este de a contribui la dezvoltarea unui învăţământ profesional şi tehnic de înaltă calitate, atractiv, care să ofere şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecărui elev.

 • Obiective

  Ralierea învăţământului tehnic şi profesional la procesul general de reformă a învăţământului românesc; preocuparea pentru asigurarea unui grad sporit de mobilitate ocupaţională şi de adaptabilitate la evoluţia tehnicii în transporturi.

 • Buget 2016

 • MoMa Site Oficial

 • See Site Oficial

In Educatie

Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iaşi ia ființă la 1 septembrie 2013 ca urmare a fuziunii Colegiului Tehnic de Transporturi cu Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” și cuprinde patru forme de învăţământ, liceu – ruta directă, liceu seral – ruta progresivă, școala profesională şi şcoala de maiștri.

Noua instituție oferă viitorilor absolvenți posibilitatea pregătirii într-o paletă largă de meserii (profesii) atât din domenioul transporturilor cât și din cel al construcțiilor.

Colegiul Tehnic de Transporturi Iași are o vechime de peste 40 de ani și este situat în Moldova, deservind prin actul educațional, o zonă ocupațională importantă, situată pe aria Regionalei CFR Iași, de la Făurei la Ilva Mică, astfel încât să contribuie la pregătirea de specialitate în domeniul transporturilor- o tradiție și o disciplină a siguranței circulației.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Iaşi fost înfiinţat în anul 1968, sub denumirea de Grup Şcolar de Construcţii, devenind în scurt timp o unitate etalon în judeţ. În timp, denumirea şcolii a suferit numeroase modificări, astfel: 1974 → Liceul de Construcţii nr. 2 Iaşi; 1975 →Liceul Industrial nr. 7 Iaşi; 1992 → Grup Şcolar Industrial de Construcţii Montaj Iaşi; 2001 → Grup Şcolar „Anghel Saligny” Iaşi.